Werkpartner kan het dienstverband van werkzoekende werknemers overnemen. De huidige werkgever staat garant voor het salaris voor een van te voren vastgestelde termijn. De werknemer komt na een positieve sollicitatie in dienst bij Werkpartner. Vanuit dit dienstverband bij Werkpartner begeleiden en trainen wij de werknemer full time intensief naar passend werk. Dit kan bestaan uit (een combinatie van) een werkervaringsplaats, stage, een proefplaatsing, of een detacheringopdracht. Tijdens het gehele traject wordt de werknemer begeleid door een vaste adviseur. Deze adviseur kan desgewenst ondersteuning en/of advies kan inwinnen bij gespecialiseerde collega’s. Het kan hier gaan om specifieke trainingen of assessments. Het voordeel voor de werknemer is dat hij/zij zich via stage, proefplaatsing en detachering kan oriënteren op de meest passende baan.

Overheidsmedewerkers kunnen met een dienstverband van Werkpartner, ABP pensioen blijven opbouwen. Werkgevers binnen de overheid zijn bij overname van een dienstverband door Werkpartner geen BTW verschuldigd over de afgedragen uitkeringslasten.

Detachering van uw medewerker door Werkpartner betekent voor eigenrisicodragers voor de WW beduidend lagere werkloosheidslasten. Ook bij tijdelijke detacheringen van hun ex-werknemers delen zij mee in de inkomsten. Werken levert immers inkomen op en een aanzienlijk deel daarvan vloeit terug naar de ex-werkgever.;

Opbrengsten uit detachering worden volgens een nader overeen te komen verdeelsleutel verdeeld over de latende werkgever, de werknemer en Werkpartner.

[vc_widget_sidebar sidebar_id=”default_sidebar”]
× Hoe kan ik je helpen?