WerkPartner neemt het dienstverband over

WerkPartner regisseert nieuw perspectief door het dienstverband van medewerkers over te nemen van de opdrachtgever. Betreffende medewerkers komen in loondienst bij een van onze dochters. Werkgever en medewerker maken afspraken over de condities waaronder de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO) en vormen de basis voor de arbeidsovereenkomst met OverheidenOnderwijs of Werkend.

Salaris en premieafdracht
Ex-werkgevers maken de in de VSO overeengekomen schadelast over naar onze dochter. WerkPartner verzorgt van daaruit de salarisbetaling aan medewerkers maar ook de premieafdracht voor de 100% pensioenopbouw van medewerkers. WerkPartner brengt voor deze administratieve handelingen een beperkt maandelijkse vergoeding in rekening bij voormalige werkgevers.
Meer informatie voor organisaties

Naar passend werk
Medewerkers blijven conform de afspraken in de vaststellingsovereenkomst in dienst van OverheidenOnderwijs of Werkend om werkzaamheden te verrichten. Medewerkers krijgen alle ruimte en ondersteuning om hun idealen te realiseren. Primair zal de focus richting betaalde arbeid gaan. WerkPartner bemiddelt actief naar een passende werkkring. De vergoeding die WerkPartner hiervoor ontvangt wordt uitgekeerd op basis van het afgesproken percentage van het overeengekomen salaris aan de voormalige werkgever. Bovendien ontvangt de betreffende medewerker een vastgesteld percentage van deze vergoeding.
Meer informatie voor werknemers

Meer weten over het financiële plaatje?

Privacyreglement
Nieuws