Rekenvoorbeeld bij overname medewerker

In dit rekenvoorbeeld gaan we uit van de volgende uitgangspunten en afspraken.

  1. De medewerker is 55 jaar oud, heeft circa 30 jaar bij overheidsorganisaties gewerkt en heeft een WW- en BWW-recht van 7 jaar. Het laatst verdiende salaris bedraagt € 5.000 bruto per maand.
  2. De medewerker heeft recht op 70% van het laatstverdiende loon, dat is € 3.500, plus overige faciliteiten voor bijvoorbeeld studie. Deze rechten worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO). De medewerker kost inclusief werkgeverslasten circa 1,65 x € 3.500 = € 5.775 per maand.

Aanbod WerkPartner

De medewerker krijgt een dienstverband voor een aantal jaren met een basissalaris van € 3.500,00 bruto per maand met vakantiegeld in de maand mei en eventueel een eindejaarsuitkering in december, afhankelijk van de afspraken in de VSO. Indien de medewerker door ons wordt gedetacheerd, geldt een verdeelsleutel. De ex-werkgever ontvangt bijvoorbeeld 50% tot een maximum van € 3.500 per maand, verhoogd met werkgeverslasten. De medewerker kan zoals in de VSO overeengekomen 25% bijverdienen tot maximaal het oude salaris van € 5.000.

WerkPartner brengt maandelijks € 435 voor administratieve handelingen in rekening.

Daar het in alle gevallen maatwerk betreft zijn er vele variaties op onderstaande berekeningen mogelijk.

[vc_widget_sidebar sidebar_id=”default_sidebar”]
Rekenvoorbeeld 1 bij detachering

De medewerker kan 10 maanden gedetacheerd worden bij een organisatie met een basissalaris van € 4000 per maand. Dan is de verdeling van deze opbrengst per maand:

De ex-werkgever ontvangt:

50% van € 3.500 x 1,65 = € 2.887,50 retour per maand.

De medewerker ontvangt:

25% van € 4.000 = € 1.000 extra bij zijn loon, dus in totaal € 4.500 bruto per maand.

Rekenvoorbeeld 2 bij detachering

De medewerker kan 10 maanden gedetacheerd worden bij een organisatie met een basissalaris van € 3000 per maand. Dan is de verdeling van deze opbrengst per maand:

De ex-werkgever ontvangt:

50% van € 3.000 x 1,65 = € 2.475 retour per maand.

De medewerker ontvangt:

25% van € 3.000 = € 750 extra bij zijn loon, dus in totaal € 4.250 bruto per maand.

Over WerkPartner
Algemene Voorwaarden