Wij creëren nieuwe kansen

Nieuwe kansen creëren en perspectief bieden voor medewerkers op de arbeidsmarkt. Dat drijft WerkPartner bij het bieden van passende en aantrekkelijke oplossingen voor mensen en organisaties.

Uitgangspunt is het realiseren van de idealen en ambities van mensen door ze aan werk te helpen waarin hun kwaliteiten optimaal tot hun recht komen. We nemen daarin de regierol, op een zakelijke en transparante wijze en met oog voor bestuurlijke en menselijke verhoudingen.

Arbeidsbemiddeling en mobiliteit

WerkPartner wordt geleid door partners die beschikken over ruime ervaring op het gebied van arbeidsbemiddeling en mobiliteit, in het bedrijfsleven en bij non-profit organisaties.
Partnerprofiel 

Keurmerk 

We werken volgens de uitgangspunten van het keurmerk Arbeidsbemiddeling NEN 4400-1 van de Stichting Normering Arbeid.

Onze relaties

Het team

Toon Smolders

Eigenaar

Ik ben ruim 30 jaar actief op het terrein van HRM. Daarvan ben ik werkzaam geweest in verschillende functies op zowel tactisch als strategisch niveau. Daarnaast heb ik een ruime managementervaring als HR manager en HR director. Vervolgens ben ik nu meer dan 15 jaar actief als zelfstandig consultant/ interim manager. Ik adviseer directies van grote en kleine organisaties en Raden van Bestuur van zorginstellingen op instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers.
Door mijn jarenlange ervaring als HR manager ben ik er meer en meer van overtuigd geraakt dat de juiste man/vrouw op de juiste plaats op het juiste moment leidt tot betere prestaties en meer plezier in het werk. Daardoor worden veel (arbeidsrechtelijke, te hoog ziekteverzuim) problemen voorkomen. Mensen en organisaties zijn voor mij inspirerende omgevingen.

Kees Grifhorst

Eigenaar

15 jaar ben ik actief in arbeidsbemiddeling en bedenken voor alternatieven voor sociale plannen bij ontslag. Ik heb hierbij diverse functies vervuld, zoals commerciële en managementfuncties.
Daarvoor jarenlang actief geweest op het snijvlak van ICT en HRM activiteiten.
Mijn streven is om bij boventalligheid of mismatch in organisaties zowel de werkgever als ook de medewerker optimaal te begeleiden naar een win win situatie voor alle partijen.
Doelstelling is een nieuw perspectief voor de medewerker te realiseren in een nieuwe werkomgeving en daarbij een tevreden ex-werkgever achter te laten.
Resultaat kosten minimalisatie voor oude- en nieuwe werkgever.

Nieuws
Rekenvoorbeeld