In de praktijk zien we dat vacatures vaak moeilijk ingevuld kunnen worden, omdat er onvoldoende kandidaten beschikbaar zijn met de juiste opleiding, ervaring en competenties. Werkpartner biedt samen met opleider waaronder NCOI, detacheerders en werkgevers mogelijkheden aan werkzoekenden om via een leerwerktraject weer aan de slag te gaan in een nieuwe baan. Via opleiding, stage en persoonlijke begeleiding vinden de werkzoekenden weer een structurele en duurzame werkplek op de arbeidsmarkt.

Voor wie zijn deze leerwerkarrangementen bestemd?

Deze leerwerkarrangementen zijn bestemd voor werknemers die hun baan binnen afzienbare termijn zullen verliezen. Dat kan vanwege ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of omdat de huidige functie niet meer past.

Een aantal voorbeelden van onze leerwerkarrangementen

Samen met Kenniscentrum WMO verzorgt de instroom van nieuwe WMO consulenten. Door de decentralisatie van de zorg naar gemeenten per 1 januari 2015 is er veel vraag naar goed opgeleide WMO consulenten. WMO consulenten dragen bij aan een kwalitatieve indicatiestelling voor WMO-voorzieningen.

De consulent analyseert in gesprek met klanten hun zorgvraag en vertaalt deze naar structurele oplossingen. Naast vakkennis zijn competenties op het vlak van vraagverheldering hierbij cruciaal. Claimgerichtheid dient te worden omgebogen naar denken vanuit het compensatiebeginsel. Dit vraagt om sensitiviteit, maar ook om vasthoudendheid. Een zorgvuldige indicering draagt ook bij aan de efficiënte inzet van middelen.

Doelstelling is dat de kandidaat, na een goed doorlopen opleiding en stageperiode, aansluitend een arbeidsovereenkomst voor tenminste 6 maanden krijgt aangeboden en aan de slag gaat als WMO consulent.

Het aantal mensen met financiële problemen stijgt. Schuldhulpverleners werken aan een gerichte oplossing samen met cliënt en schuldeisers. Samen met Stichting Infinity Ventures verzorgt Werkpartner de instroom van nieuwe gecertificeerde schuldhulpverleners

Via een opleiding en stage bieden we geïnteresseerde kandidaten de mogelijkheid om na het behalen van hun diploma aan de slag te gaan als schuldhulpverlener bij Stichting Infinity Ventures.

Werkpartner verzorgt samen met Stichting Infinity Ventures instroom van nieuwe consulenten sociale zekerheid. Een Consulent Sociale Zekerheid is verantwoordelijk voor het op een zo effectief, efficiënt en klantgericht mogelijke wijze geven van advies en ondersteuning aan klanten op sociaaleconomisch gebied en consumentzaken..

De consulent Sociale Zekerheid staat (toekomstige) klanten te woord, beantwoordt hun vragen en helpt hen hun probleem op te lossen of verzorgt de intake voor de dienstverlening in de 2e lijn (= Budgetbeheer of Schuldhulp).

Via een opleiding en stage bieden we geïnteresseerde kandidaten de mogelijkheid om na het behalen van hun diploma aan de slag te gaan als Consulent Sociale Zekerheid bij Stichting Infinity Ventures.

[vc_widget_sidebar sidebar_id=”default_sidebar”]
Detachering
Privacyreglement