De adviseurs van Werkpartner benaderen rechtstreeks werkgevers binnen het bestaande netwerk van de werkzoekende, het netwerk van Werkpartner en natuurlijk ook daarbuiten. Daarmee creëert Werkpartner een database met beschikbare banen met daarin de werkzaamheden de vereiste kennis en ervaring en de benodigde competenties.. De beschikbare baan en het beroeps- en zoekprofiel van de werkzoekende gebruiken we als uitgangspunt voor de bemiddeling. In dit profiel staan de banen aangegeven die het beste passen bij de opleiding, ervaring en interesses van de werkzoekende. Daarnaast stellen we samen met de werkzoekende een plan van aanpak op waarin het volgende wordt beschreven:

  1. Afspraken over de bemiddeling;
  2. Netwerkcontacten en inzet van het werkgeversnetwerk;
  3. Werkgeversbenadering;
  4. Plaatsing en nazorg.

Het gebruik van het netwerk van de werkzoekende en dat van Werkpartner is zeer essentieel bij het zoeken naar banen. We bespreken met de werkzoekende wat de meest effectieve manieren zijn om zijn of haar netwerk en dat van Werkpartner te gebruiken. Ook wordt bekeken hoe we het netwerk kunnen uitbreiden.

De motivatie van de werkzoekende speelt een belangrijke rol. We faciliteren werkzoekenden indien zij gemotiveerd zijn voor een andere functie. Indien nodig zullen wij eerst ondersteuning organiseren op deelaspecten van het solliciteren.

Werkzoekenden die nog niet goed weten wat hun volgende stap in hun loopbaan wordt zullen eerst een loopbaanoriëntatie doorlopen voordat Werkpartner hen introduceert bij mogelijke werkgevers.

[vc_widget_sidebar sidebar_id=”default_sidebar”]
Contact
Overname dienstverband